Limbi straine

Limba Germana – Curs sustinut de profesori experimentati

Inscrie-te acum
Preturile / categorii de varsta ?

345 RON

390 RON

390 RON

310 RON

350 RON

350 RON

A) INFORMATII GENERALE:

Comunicare eficienta in situatii reale de viata, o exprimare corecta bazata pe insusirea sistematica a gramaticii limbii germane si cunoasterea unor elemente de cultura si civilizatie caracteristice spatiului de limba germana- sunt cele trei coordonate ale cursului de limba germana propus de Bufnita din Tei. Ssedintele uzuale sunt completate de ateliere de civilizatie si cultura germana, ocazionate de diverse sarbatori si obiceiuri specifice, in care copiii utilizeaza recuzita adaptata, pentru a face cat mai vie si memorabilia experienta si actul de asimilare.

În cadrul cursului de limba germana se utilizeaza, pe tot parcursul anului scolar, METODA PROIECTULUI DIDACTIC (alaturi de alte metode de invatare centrate pe nevoile elevilor si pe cerintele societatii contemporane). Aceasta metoda include invatarea prin descoperire, tehnici de documentare individuala, dobandirea capacitatii de a lucra in echipa si stimuleaza creativitatea cursantilor si capacitatea de a se exprima verbal in fața unui auditoriu (Public Speaking).

In prima sedinta din saptamana de curs are loc predarea notiunilor noi, iar in a doua are loc consolidarea, prin jocuri si multe activitati interactive.

Programele concepute pe nivel si categorii de varsta sunt adaptate și individualizate in funcție de:

 1. Vârsta copilului – toate materialele didactice și temele de studiu sunt adaptate vârstei copiilor și capacității cognitive asociate acesteia
 2. Ritmul de invățare individual – respectam ritmului de învățare propriu fiecărui copil. Principiul de a nu aborda o temă nouă înainte ca structurile și cuvintele învățate să fie fixate transformă procesul de învățare într-o experiență plăcută, stimulativă, netraumatizantă și mai ales eficientă. Promptitudinea răspunsului elevilor constituie punctul de pornire pentru stabilirea unui ritm potrivit de învățare (nici prea lent, nici prea dinamic)
 3. Achizitiile anterioare – constituie punctul de plecare al programului propus – în funcție de rezultatele testului predictiv se stabilesc obiectivele viitoare
 4. Numarul de ore de curs – numărul de 2-6 ore de curs săptămânal permite asimilarea limbii germane într-un ritm optim.

B) PROGRAME:

B.1 Programul ELKI 2 (grupa de vârstă 5-7 ani, nivel starter si intermediar)

GRUP ȚINTĂ: copii de vârstă preșcolară și școlară mică, ce nu au dezvoltată abilitatea de scriere.

METODA DE PREDARE:

 • Metoda de predare combină elemente ale didacticii proprii educației preșcolare cu elemente de Blended Learning și un program de coaching parental
 • ELKI 2 reprezintă o metodă proprie dezvoltată de titularul cursului în urma unor lungi ani de cercetări teoretice și aplicative. Metoda este în conformitate cu cele mai noi tendințe ale didacticii-metodicii predării limbilor străine la vârste mici și se bazează pe valorificarea competenței formative a părinților prin implicarea acestora în activitățile de învățare autonomă a copiilor în afara orelor de curs.
 • Copiii nu vor scrie în timpul orei, dar părinții primesc la finalul fiecarui capitol informații despre materia parcursă, precum și cuvinte de căutare pentru ca elevul să poată accesa acasă prin intermediul Internet-ului atât materialele parcurse în clasă, cât și materialele noi, care au rolul de a fixa cuvintele și structurile ce trebuie reținute
 • În afara informărilor verbale, părinții vor primi la mijlocul și la finalul fiecărui modul materiale complexe, care conțin atât listele cuvintelor ce trebuie fixate, cât și resursele necesare fixării (planșe de colorat, planșe cu jetoane pentru jocuri)
 • cheia succesului o reprezintă învățarea autonomă, mediată de persoana de referință (de obicei mama, dar poate fi orice altă persoană din familie, dispusă să preia sarcina tutorierii elevului), de aceea părinții sunt rugați să gestioneze și să susțină procesul de învățare autonomă.

SUPORTUL DE CURS

 • Suportul principal de curs îl reprezintă o prezentare Power-Point animată, la aceasta adăugându-se planșele de colorat/decupat, puse la dispoziție de cadrul didactic și centrul de limbi străine. Planșele și jetoanele vor vor fi îndosariate și păstrate pe întreaga durată a cursului.
 • Ca materiale auxiliare se utilizează:
  • semestrul I: filmele didactice ale canalului de Youtube FLUNKEBLUNK
  • semestrul II: filmul didactic “Felix und Franzi”, bazat pe un concept de predare multilingvistică, dezvoltat de Institutul Goethe
  • videoclipuri cu cântece pentru copii, jocuri didactizate, precum și surse multimedia (jocuri și programe de învățare pe calculator)

EVALUĂRI

 • Evaluările pe parcursul anului vor avea loc în a doua săptămână a fiecărei luni calendaristice și vor avea forma unor concursuri interactive, care nu vor fi percepute de copii ca fiind o examinare. Deși în general promovăm în cadrul cursului o dinamică de grup bazată pe cooperare, rugăm părinții să încurajeze cu ocazia acestor concursuri spiritul competitiv al copiilor, pentru a crește motivația de învățare a acestora
 • La finalul fiecărui semestru, în perioade care nu se suprapun cu evaluările școlare vor avea loc evaluări finale. Părinții vor primi un chestionar orientativ care conține vocabularul și structurile ce vor fi testate. În urma evaluării semestriale elevii vor obține diplome și medalii care certifică performanțele obținute. În cazul în care performanțele sunt superioare sau inferioare nivelului testat, se va propune alunecarea într-o grupă de nivel superioară sau inferioară.

FEEDBACK

 • Părinții vor fi informați verbal, la finalul fiecărei ore de curs asupra materiei parcurse și asupra performanțelor copilului
 • De asemenea, părinții vor primi regulat mailuri de informare asupra materiei parcurse, transmise de către centrul Bufnița din tei
 • La intervale regulate se asigură părinților feed-back și consultanță în vederea eficientizării procesului de învățare, prin intermediul unei ședințe cu părinții cu durata de ½ h (joi/vineri, după orele de curs).
 • Părinții sunt rugați să nu solicite feedback în timpul pauzelor, ci doar în cadrul sesiunilor organizate în acest scop și anunțate de centrul Bufnița în timp util
 • În cazul în care părinții doresc feedback individual, pot solicita acest lucru centrului Bufnita din Tei si de comun acord cu profesorul pot stabili o sesiune de consiliere individuală cu o durată de 15-20 minute
 • În cazul unor abateri de la conduita cerută, în timpul orelor de curs, profesorul va informa imediat părintele, iar acesta este rugat să discute acasă cu elevul problema ridicată de cadrul didactic
 • O data pe lună părinții și copiii sunt invitați la ședințe comune, pentru ca părinții să poată vedea în mod practic cum se moderează procesul de învățare al limbii germane la vârste mici
 • Pentru îmbunătățirea metodei și obținerea unor performanțe superioare, titularul cursului va solicita la randul sau in mod regulat feedback părinților copiilor înscriși la curs. Colectarea datelor se va face pe baza unor chestionare care pot fi completate în aproximativ 10 minute.

MATERIALE NECESARE

Copiii vor avea asupra lor, doar la orele pentru care se solicit acest lucru:

 • creioane colorate; carioca; pensule; glitter
 • foile de lucru primite la ore
 • mici lucrări de bricolaj cu material puse la dispoziția copiilor și părinților în ora anterioară (executarea acestor lucrări acasă economisește timpul necesar predării în clasă)

B.2) Programul ELKI 3 (Programe grupa de vârstă 7-8 ani, nivel starter si avansat)

GRUP TINTA: copii de vârstă preșcolară și șolară mică, ce au dezvoltată și fixată abilitatea de scriere.

METODA DE PREDARE

 • Metoda de predare combină elemente ale didacticii proprii educației preșcolare cu elemente ale didacticii materiilor de școală Scriere și Citire, dublate de un de coaching parental bazat pe Blended Learning;
 • ELKI 3 reprezintă o metodă proprie dezvoltată de titularul cursului în urma unor lungi ani de cercetări teoretice și aplicative. Metoda este în conformitate cu cele mai noi tendințe ale didacticii-metodicii predării limbilor străine la vârste mici și se bazează pe valorificarea competenței formative a părinților prin implicarea acestora în activitățile de învățare autonomă a copiilor în afara orelor de curs;
 • Copiii vor scrie în timpul orei, iar accentul va fi pus pe fixarea abilităților de scriere și citire în limba germane;
 • Cu excepția primelor ședințe, părinții nu vor primi informări verbale la finalul orelor, ca în cazul programului ELKI 2, dar vor putea utiliza caietul elevului ca pe un ghid de lucru și instrument de monitorizare a materiei parcurse. De aceea, recomandăm participarea la minimum un workshop de prezentare a metodei și utilizarea materialelor trimise pe mail;
 • La nivelul vocabularului, achizițiile lingvistice se vor situa sub volumul celor de la ELKI 2, deoarece accentul este pus pe însușirea elementelor de ortografie și fonetică, precum și a unor cunoștințe minime de gramatică, acestea constituind baza învățării ulterioare;
 • Părinții vor primi la mijlocul și finalul fiecărui modul materiale complexe, care conțin atât listele cuvintelor ce ar trebui fixate prin învățare autonomă, cât și resursele necesare fixării (planșe de colorat, planșe cu jetoane pentru jocuri);
 • Cheia succesului o reprezintă învățarea autonomă, mediată de persoana de referință (de obicei mama, dar poate fi orice altă persoană din familie, dispusă să preia sarcina tutorierii elevului), de aceea părinții sunt rugați să gestioneze și să susțină procesul de învățare autonomă.

SUPORTUL DE CURS                  

 • Suportul principal de curs îl reprezintă o prezentare Power-Point animată, pe care părinții o vor primi pe mail pentru a o încărca pe telefoanele și/sau tabletele copiilor
 • Manualul va fi ales după stabilirea nivelului elevilor și stabilizarea numărului de elevi din grupă. Manualul reprezintă în concepția noastră didactică un simplu material auxiliar în cadrul cursului.
 • Ca materiale auxiliare se utilizează, de asemenea, planșe de lucru puse la dispoziția elevilor de centrul Bufnița din Tei, filmul didactic Felix und Franzi, bazat pe un concept de predare multilingvistică, jocuri didactizate, precum și
 • Ca materiale auxiliare se utilizează:
  • semestrul I: filmele didactice ale canalului de Youtube FLUNKEBLUNK
  • semestrul II: filmul didactic “Felix und Franzi”, bazat pe un concept de predare multilingvistică, dezvoltat de Institutul Goethe
  • caiete de lucru editate în România
  • planse de lucru puse la dispoziția elevilor de centrul Bufnița din Tei
  • videoclipuri cu cântece pentru copii
  • surse multimedia (jocuri și programe de învățare pe calculator)

EVALUĂRI

 • Metoda propusă se bazează pe un proces de evaluare și autoevaluare continuă
 • Autoevaluare se bazează pe chestionare care listează temele/vocabularul abordat În felul acesta. chiar și elevii de vârstă mica pot conștientiza ce au asimilat și ce nu
 • Evaluările pe parcursul anului vor avea loc în prima dintre cele două ședințe săptămânale, vor avea forma unor scurte teste scrise și vor fi corectate de către cadrul didactic împreună cu fiecare copil în parte, în vederea asigurării unui feedback corespunzător. Părinții sunt rugați să solicite copiilor testele pentru a putea lua la cunoștință de rezultatele acestora și a le semna.
 • La finalul fiecărui semestru, în perioade care nu se suprapun cu evaluările școlare vor avea loc evaluări finale. Părinții vor primi un chestionar orientativ care conține vocabularul și structurile ce vor fi testate. În urma evaluării semestriale elevii vor obține diplome și medalii care certifică performanțele obținute. În cazul în care performanțele sunt superioare sau inferioare nivelului testat, se va propune alunecare într-o grupă de nivel superioară sau inferioară

FEEDBACK

 • Părinții vor primi lunar mailuri de informare asupra materiei parcurse, transmise de către centrul Bufnița din tei
 • La intervale regulate se asigură părinților feed-back și consultanță în vederea eficientizării procesului de învățare, prin intermediul unei ședințe cu părinții cu durata de ½ h (joi/vineri, după orele de curs).
 • Părinții sunt rugați să nu solicite feedback în timpul pauzelor, ci doar în cadrul sesiunilor organizate în acest scop și anunțate de centrul Bufnița în timp util
 • În cazul în care părinții doresc feedback individual, pot solicita acest lucru centrului Bufnita din Tei si de comun acord cu profesorul pot stabili o sesiune de consiliere individuală cu o durată de 15-20 minute, care se achită separat.
 • În cazul unor abateri de la conduita cerută, în timpul orelor de curs, profesorul va informa imediat părintele, iar acesta este rugat să discute acasă cu elevul problema ridicată de cadrul didactic
 • În cazul în care profesorul observă necesitatea de a schimba încadrarea copilului într- o grupă diferită de cea în care s-a făcut încadrarea inițială, acest lucru va fi comunicat părinților. Schimbarea grupei este strict opțiunea părinților, dar atât cadrul didactic cât și Centrul Bufnița nu își asumă răspunderea pentru eventuale rezultate nesatisfăcătoare la finalul programului sau pentru demotivarea elevului.
 • O data pe lună părinții și copiii sunt invitați la ședințe comune, pentru ca părinții să poată vedea în mod practic cum se moderează procesul de învățare al limbii germane la vârste mici
 • Pentru îmbunătățirea metodei și obținerea unor performanțe superioare titularul cursului va solicita la rândul său în mod regulat feedback părinților copiilor înscriși la curs. Colectarea datelor se va face pe baza unor chestionare care pot fi completate în aproximativ 10 minute

MATERIALE NECESARE. Copiii vor avea asupra lor:

 • Caiet tip 1/2/tip 1/tip2 în funcție de nivelul la care se află la limba maternă
 • Caiet de teme ; Caiet de teste; Foile de lucru primite la ore
 • Trei dosare în culorile albastru, roșu și verde
 • Trei cutii de dimensiuni medii, în culorile albastru verde și roșu (preferabil cu capac) pentru sortarea și păstrarea jetoanelor
 • Dosar în culoarea preferată pentru îndosarierea foilor de lucru
 • Markere fosforescente în culorile galben, verde, roz, portocaliu, albastru
 • Pixuri/marchere subțiri/pixuri cu gel/pilot în culorile albastru verde și roșu
 • Pix /stilou/pilot de culoare albastră sau neagră
 • Creion foarte bine ascuțit sau creion cu mină

Recomandăm achiziționarea unei genți destinate exclusive orei de limba germane. În felul acesta nu există riscul pierderii/rătăcirii materialelor /instrumentelor necesare.

B.3) Programele “DEUTSCH MIT CHRISTINE 1 (nivel INITIERE) și 2 (nivel A1.1)

GRUP TINTA: copii de vârstă școlară medie (8-12 ani) cu nivel INITIERE si A1.1

METODA DE PREDARE

 • Metoda de predare combină elemente propuse de didactica comunicativă cu elemente clasice de predare a limbilor străine bazate însușirea sistematică și corectă a regulilor de ortografie și gramatică;
 • cursul este organizat pe module, fiecare modul abordând câte șase aspecte distincte, absolut necesare asimilării unei limbi străine: elemente de comunicare verbală (KONVERSATION), elemente de fonetică și ortografie (PHONETIK UND ORTOGRAPHIE), elemente de gramatică (GRAMMATIK), elemente de vocabular, (WORTSCHATZ), citire (LESEN) și ascultarea unui text audio/vizionarea unui clip video (HÖREN);
 • cele șase rubrici de bază sunt completate, ocazional, de informații legate de tehnici eficiente de învățare (LERNTECHNIKEN), elemente de cultură și civilizație germane (LANDESUNDE) și reguli de comportament civilizat în clasă (KLASSENREGELN);
 • Copiii vor scrie în timpul orei în caietele proprii structurile ce trebuie învățate. Caietele reprezintă principalul suport pentru învățare și permit părinților să urmărească materia predată. Exercițiile din clasă fixează în mod eficient structurile și cuvintele, dar cheia succesului o reprezintă învățarea autonomă, de aceea părinții sunt rugați să gestioneze/supravegheze scrierea temelor pentru acasă de către elevi.

SUPORTUL DE CURS

 • Suportul principal de curs îl reprezintă o prezentare Power-Point animată, la aceasta adăugându-se foile de lucru puse la dispoziție de cadrul didactic și centrul de limbi străine.
 • Manualul va fi ales după stabilirea nivelului elevilor și stabilizarea numărului de elevi din grupă. Manualul reprezintă în concepția noastră didactică un simplu material auxiliar în cadrul cursului.
 • Alte materiale auxiliare utilizate în cadrul cursului sunt filme și jocuri didactizate, precum și surse multimedia (jocuri și programe de învățare pe calculator)

EVALUĂRI

 • Metoda propusă se bazează pe un proces de evaluare și autoevaluare continuă
 • Autoevaluarea se bazează pe chestionare care listează temele/vocabularul abordat în conformitate cu ariile parcurse: fonetică, gramatică, vocabular, conversație, tehnici de învățare. În felul acesta elevii conștientizează ce au asimilat și ce nu stăpânesc. A ști ce ști, dar și ce nu ști este primul pas către o învățare conștientă și autonomă
 • Evaluările pe parcursul anului vor avea loc în prima dintre cele două ședințe săptămânale, vor avea forma unor scurte teste scrise și vor fi corectate de către cadrul didactic împreună cu fiecare copil în parte, în vederea asigurării unui feedback corespunzător. Testele vor fi scrise în caiete special, care permit observarea parcursului elevului. Părinții sunt rugați să solicite copiilor testele pentru a putea lua la cunoștință de rezultatele acestora și a le semna
 • La finalul fiecărui semestru, în perioade care nu se suprapun cu evaluările școlare vor avea loc evaluări finale. În urma acestora elevii vor obține diplome și medalii care certifică performanțele obținute. În cazul în care performanțele sunt superioare sau inferioare nivelului testat, se va propune alunecarea într-o grupă de nivel superioară sau inferioară

FEEDBACK

 • Părinții vor fi informați lunar prin intermediul mailurilor transmise de către centrul Bufnița din tei asupra materiei parcurse și vor avea acces la chestionarele de autoevaluare completate de elevi și la graficele de performanță realizate pe baza rezultatelor la teste;
 • La intervale regulate se asigură părinților feed-back și consultanță în vederea eficientizării procesului de învățare, prin intermediul unei ședințe cu părinții cu durata de ½ h (joi/vineri, după orele de curs);
 • Părinții sunt rugați să nu solicite feedback în timpul pauzelor, acestea fiind destinate pregătirii orei următoare, ci doar în cadrul sesiunilor organizate în acest scop și anunțate de centrul Bufnița în timp util;
 • În cazul în care părinții doresc feedback individual, pot solicita acest lucru centrului Bufnita din Tei si de comun acord cu profesorul pot stabili o sesiune de consiliere individuală cu o durată de 15-20 minute, care se achită separate;
 • În cazul în care profesorul observă necesitatea de a schimba încadrarea copilului într- o grupă diferită de cea în care s-a făcut încadrarea inițială, acest lucru va fi comunicat părinților. Schimbarea grupei este strict opțiunea părinților, dar atât cadrul didactic cât și Centrul Bufnița nu își asumă răspunderea pentru eventuale rezultate nesatisfăcătoare la finalul programului sau pentru demotivarea elevului;
 • În cazul unor abateri de la conduita cerută, în timpul orelor de curs, profesorul va informa imediat părintele, iar acesta este rugat să discute acasă cu elevul problema ridicată de cadrul didactic;
 • O data pe lună părinții și copiii sunt invitați la ședințe comune, pentru ca părinții să poată vedea în mod practic cum se moderează procesul de învățare al limbii germane la vârste mici.

MATERIALE NECESARE. Copiii vor avea asupra lor:

 • Caiet tip 1/2/dictando/studențesc în funcție de nivelul la care se află la limba maternă
 • Caiet de teme; Caiet de teste; Foile de lucru primite la ore
 • Manualul, respectiv caietele auxiliare
 • Trei dosare în culorile albastru, roșu și verde
 • Facultativ: trei cutii de dimensiuni medii, în culorile albastru verde și roșu (preferabil cu capac) pentru sortarea și păstrarea jetoanelor
 • Dosar în culoarea preferată pentru îndosarierea foilor de lucru
 • Markere fosforescente în culorile galben, verde, roz, portocaliu, albastru
 • Pixuri/marchere subțiri/pixuri cu gel/pilot în culorile albastru verde și roșu
 • Pix /stilou/pilot de culoare albastră sau neagră
 • Creion foarte bine ascuțit sau creion cu mina

Recomandăm achiziționarea unei genți destinate exclusive orei de limba germane. În felul acesta nu există riscul pierdrii/rătăcirii materialelor /instrumentelor necesare.

C. PROGRAM

Grupa 5-7 ani Starter Elki 2, Marti & Joi,  17:00 – 17:50

Grupa 5-7 ani Elki 3, Miercuri & Vineri, 16:45 – 18:05

Grupa I, 8-10 ani, Marti & Joi, 18:00 – 19:20

Grupa II, 8-10 ani, Miercuri & Vineri, 18:10- 19:30

 

Pretul cursului este exprimat lunar si are ca referinta un numar de 4 saptamani. Tariful redus reflecta discount-ul de 10% aplicat in cazul achitarii integrale a abonamentului lunar in primele 7 zile calendaristice ale lunii de curs. 

Vezi AICI orarul complet al Activitatilor Clubului Bufnita din Tei

Vino la Bufnita din Tei si … descopera lumea!

Tabere de Vara la Bufnita din Tei

Distribuie amicilor tai
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestPrint this page

Newsletter